Stichting Sneek 1940-1945

opgericht  30 augustus 1945   -   verzorgingsgebied Súdwest Fryslân


Overleden verzetsstrijder

Simon Klaas Sipma

 

 

Begraafplaats:

Ned. Herv. Begraafplaats

Kimswerd

 

 

 

 

Geboortedatum:

19-12-1905

 

 

Geboorteplaats:

Vrouwenparochie

 

 

Woonplaats:

Kimswerd

 

 

Overlijdensdatum:

17-4-1945

 

 

Overlijdensplaats:

Wons

 

 

 

 

Info

 


Simon Klaas Sipma   werd geboren te Vrouwenparochie als zoon van Gerben Sipma en Trijntje Anema. In 1932 huwde hij met Elisabeth Alles Veenstra. Ze kregen vier kinderen: Gerben, Hendrikje, Alle en Klaas. Hendrikje en Ale werden niet oud. Gerben overleed in 2000. Klaas is van 1939. Hij emigreerde in 1959 naar Canada en is
(in 2021) nog in leven.
Van beroep was Simon Klaas Sipma fruitkweker.

Simon
Klaas Sipma was in mei 1940 betrokken bij de verdediging van Kornwerderzand.
Hij was lid van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten en regelde in het laatste oorlogsjaar wapendroppings op Pankoeken bij Witmarsum.
Op 16 april 1945 raakte Sipma zwaargewond tijdens een vuurgevecht met de bezetter onder Engwier bij Makkum. De volgende dag overleed hij aan zijn verwondingen

 

Het monument aan de Simon Sipmastraat te Kimswerd is een zwerfkei met metalen letters.
De gedenksteen is geplaatst op een trapsgewijs gemetseld voetstuk. Het is onthuld op 17 april 1981.

Tekst
De tekst op de zwerfkei luidt:

'1940-1945

SJ. M. v. STRATEN
J.A. AUKEMA
Y.Y. GOÏNGA
S.K. SIPMA'.Het verzetsmonument in Makkum is een wit natuurstenen beeld van een staande vrouwenfiguur met een opgeheven linkerarm. Het beeld is geplaatst op een bakstenen muur met drie ingemetselde gedenkplaten. In mei 2011 is er een informatiebord bij het monument geplaatst met daarop informatie over het monument, maar gaat ook in op de reden waarom het monument geplaatst is in 1952. Op het bord wordt verteld over Makkum in de Tweede Wereldoorlog en de activiteiten van het verzet. Aandacht is er voor de slachtoffers, die genoemd worden op het monument. Tevens wordt er verwezen naar de oorlogsgraven op het kerkhof bij de Van Doniakerk. Om aan de uitstraling van het monument geen afbreuk te doen is het bordje op een statief achter de muur geplaatst en is bij betreden goed voor iedereen te lezen.

 

De tekst op de middelste plaat luidt:

'OAN HAR

DY'T FOAR

ÙS FRIJHEIT FOELEN

OANBEAN TROCH

N.B.S.I-VI

3-5-1952'.

 

De tekst op de linkerplaat luidt:

'1920 SJOERD ADEMA 1945

1900 FETZE ELGERSMA 1945

1923 HOBBES DIJKSTRA 1945

1924 HENDRIK TH. LEMSON 1945

1921 JACOBUS P. KELLER 1945

1916 JAN EMMENS 1945'.

 

De tekst op de rechterplaat luidt:

'1921 RINNERT G. ANEMA 1945

1912 SCHELTE BRUINSMA 1945

1918 ROELOF van der MEER 1945

1918 HENDRIK POSTMA 1945

1905 SIMON K. SIPMA 1945'.

 

De vrouwenfiguur symboliseert de naderende vrijheid.

 

 

(26-10-2021: Tekst iets aangepast in het begin naar aanleiding van een opmerking van kleinzoon Simon Klaas Sipma)

 

 

Monument aan de Simon Sipmastraat te Kimswerd.
Monument aan de ds. L. Touwenlaan te Makkum.